trešdiena, 2014. gada 19. novembris

Mazie bērndārznieki...

Mūsu mazākie bērni ikdienā apmeklē pirmsskolu "Brīnumzeme". Tur viņi mācās gan dziedāt un dejot, gan burtus rakstīt, gan arī veidot lietas no dažādiem materiāliem.