piektdiena, 2014. gada 25. jūlijs

KARSTI!!!

   Vasara uzņem apgriezienus, un kamēr vairums Grašu bērnu ciemojās viesģimenēs, dzīve Grašos nav apstājusies. Pateicoties brīvprātīgo nometņu darbam, esam attīrījuši un sakopuši vairākas vietas Grašos. Kā mēs visi zinām, vide ietekmē cilvēku, tāpēc katra reize, kad vide Grašos tiek sakopta, ir svarīgs notikums arī bērniem. 

 Liels pluss ir tas, ka brībprātīgo nometnes jaunieši savā brīvajā laikā labprāt draudzējas ar mūsu bērniem un svarīgi ir tas, ka interese vienam par otru ir abpusēja.
  Ne visi Grašu bērni prot peldēt, tāpēc esam ekipēti ar piepūšamajām peldvestēm un apgūstam iemaņas peldētprasmē.


sestdiena, 2014. gada 19. jūlijs

Mūsu palīgi

   Pēc tam kad skautu grupa no Beģijas devās mājup, mūs sagaidīja patīkams pārsteigums. Viena meitene no grupas ļoti vēlējās savas brīvās dienas pavadīt Grašos un nevis kā atpūtnieks, bet gan palīdzot audzinātājiem ar mazajiem bērniem.
Lielākie bērni palīdz dažādos darbos un šonedēļ pie mums palīgā ir atbraukusi vēl viena brīvprātīgo jauniešu grupa no Francijas. Tīrījām  džungļus..

Kopā būtu 16

Šonedēļ Grašos sveicām divus jubilārus. Lielākais cīnījās ar 12, bet mazākais ar 4 svecītēm.  
Esam jau tik lieli, ka daudz ko jau varam mēģināt darīt paši...

piektdiena, 2014. gada 11. jūlijs

Vasaras raibumi

   Mazie rakari šonedēļ bija īpaši priecīgi, jo visu nedēļu Grašos dzīvoja brīvprātīgo jauniešu nometne. Jaunieši uz Grašiem bija atbraukuši no Beļģijas.  Šajā laikā viņi bija kopā ar mūsu bērniem un palīdzēja mums paveikt darbiņus kam mums nesanāk laika un resursu. Jaunieši Beļģijā aktīvi darbojas dažādos sociālajos projektos un šovasar viņi atbrauca lai palīdzētu mums. Beļģu jaunieši čakli strādāja un izveidoja gājēju celiņu cauri graviņai kas atdala bērnu mājiņas no Grašu pils, veica krāsošanas un zemes uzkopšanas darbus. 
Darbus uzsākot...
Zemes ogas jeb akmeņi atrada sev jaunu pielietojumu...
Paldies jauniešiem un gaidīsim Jūs ciemos!
MAZIE RAKARI

Kopā ar audzinātāju mazie bērni ik dienas dzīvojas ārā...
 un vienā no šādām reizēm mazie rakari kaut ko ieraudzīja...
 Vardītei nu nav kur sprukt...
Lielākajiem no mums ir iespēja strādāt tepat Grašos un kādā dienā, no zemes rokot ārā lielāku akmeni tika atrasta II Pasaules kara ķivere...ceturtdiena, 2014. gada 3. jūlijs

PALDIES PAR DARBU!!!

      Kopš 12.aprīļa Grašos dzīvoja un visādos darbos palīdzēja četri jauni cilvēki no Francijas. Brīvajā laikā viņi apceļoja Latviju un darbojās ar mūsu bērniem. Pēdējā mēneša laikā viņi bija neaizstājami palīgi mūsu celtniecības specialistam Edgaram, kura vadībā jaunieši remontēja un siltināja vienu no bērnu mājiņām.
Darba vadītājs Edgars ir netikai celtniecības speciālists...
Pēdējā darba dienā sarīkojām svētku launagu lai pateiktu mūsu palīgiem lielu paldies.
Uz tikšanos!


CIEMIŅI

       Vasaras sākumā mūs iepriecināja ciemiņi - mūsu kādreizējā audzēkne Liene, kas kopā ar savu dzīvesdraugu viesojās Latvijā un apciemoja arī mūs. Liene šobrīd dzīvo un strādā Vācijā.

 Tādu  Lieni atceramies mēs...