ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris

PIRMAIS SALIDOJUMS


Šī gada 8.septembrī Grašu bērnu ciematā notika pirmais bijušo audzēkņu un darbinieku salidojums. Grašos visi ieradās pēcpusdienā un pēc ciemata apskates Grašu kapelā piedalījās svētku dievkalpojumā, kuru vadīja Cesvaines prāvests un Grašu kapelāns pr. A. Kazakevičs. Bijām cerējuši, ka dievkalpojums varēs notikt ārā pie atjaunotā krusta, bet laika apstākļi mūs visus saveda Svētās Ģimenes kapelā. 


Savā sprediķī  par Grašiem, priesteris klātesošajiem pauda domu, ka Dievam patīk izvēlēties kaut ko pavisam mazu un sākotnēji necilu, lai ar laiku to padarītu par kaut ko lielu un nozīmīgu daudziem. Tika pieminēts arī tas, ka tieši 20 gadus atpakaļ Ciemata dibinātājs K.Aleksandrs bija savā pirmajā svētceļojumā uz Aglonu, pēc kura arī radās ierosme dibināt kādu vietu bērniem, kas nonākuši nelaimē.

 

   Pēc svētku dievkalpojuma visi devāmies uz atjaunoto Grašu krustu, kur pēc nelielas uzrunas  tas tika pasvētīts. Priestera svētībai tūlīt pat sekoja lietus svētība no debesīm, kas mūs visus pasteidzināja doties uz nākamo svētku programmā paredzēto pasākumu Grašu pilī. Pēc svētku uzrunām dalībniekus priecēja fotogrāfiju slīdrāde, kas atainoja šo 20 pagājušo gadu laika notikumus un cilvēkus. Svētku vakariņu laikā mums bija iespēja būt kopā un savstarpēji dalīties gan atmiņās, gan jaunumos.
.   Tagadējie Grašu ciemata bērni bija sagatavojuši muzikālus deju priekšnesumus, kas ik pa laikam mūs visus ļoti iepriecināja. Arī paši mazākie jutās ļoti omulīgi un ar savu čalošanu un skriešanu pasākumam piešķīra vajadzīgo muzikālo fonu...Bijām ļoti priecīgi par visiem, kas atsaucās un varēja šajā dienā būtu Grašos. Esam iecerējuši šo pasākumu padarīt regulāru, jo visi bijušie Grašu bērni un darbinieki, viņu dzīves gaitas un likteņi mums ir ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka materiālās lietas mūs nepadarīs līdz galam laimīgus, bet tieši cilvēciskās attiecības, kas sevī ietver gan priekus, gan sāpes, ir tās, kas mūs vieno un atbalsta, ejot katram savu dzīves ceļu. Atvainojamies, ja kāds nesaņēma ielūgumu vai saņēma to novēloti un tādēļ nevarēja šajā dienā būt kopā ar mums.

  Šādās tikšanās reizēs ir svarīgi, lai mēs visi apzinātos, ka jebkura darbinieka un bērna klātbūtne Grašos ir bijusi ļoti svarīga. Tas varbūt ir bijis tikai smaids vai klusi pateikts paldies, tās ir bijušas pusaudžu delverības un nepildīti mājas darbi, varbūt tie ir bijuši ilgi un apzinīgi darba gadi. Mēs pateicamies visiem, kas pielikuši savu roku pie tā, lai Graši šobrīd būtu tādi, kādi tie ir tagad. Mēs lepojamies ar jauniešiem, kuri ieguvuši sev atbilstošu izglītību vai profesiju. Mums ir prieks par tiem, kuri uzdrošinājušies paši veidot savas ģimenes. Paldies audzinātājiem un citiem darbiniekiem par ieguldīto darbu!  Audzināšanas rezultātu mēs nekad nevaram novērtēt uzreiz, tās augļi jūtami tikai pēc vairākiem gadiem.
   Atcerēsimies kopīgi pavadītos brīžus, aizmirsīsim sirdī glabātu rūgtumu vai aizvainojumu! Svētīsim viens otru, lai arī Dievs mūs visus var svētīt.

otrdiena, 2012. gada 11. septembris

Japānas vēstnieka vizīte Grašos.

    Pie mums ciemos jau ceturto reizi bija atbraucis Japānas vēstnieks Latvijā Takaši Osanai ar Keiko Osanai kundzi. 
Katru reizi šīs tikšanās bagātina gan mūsu bērnus, gan audzinātājus. 
   Pirms gada vēstnieka kungs iepazīstināja mūs ar pazīstamo origami meistaru Kadzuo Kobajaši. Šajā reizē mūs apciemoja rakstnieks Juris Zvirgzdiņš ar savu rotaļu lāci Tobiasu. Viņa interesantie stāsti lika mums visiem atgriezties bērnībā un noticēt Brīnumam.
ありがとう - Arigato! - Paldies!
trešdiena, 2012. gada 5. septembrisPirmā skolas diena.


    Šogad skolas gaitas no Grašiem ir uzsākuši 15 audzēkņi, no kuriem 8 bērni apmeklēs sākumskolu, bet 7 bērni mācīsies pamatskolā. 
Pirmajā klasē mācības sāk divi bērni. Visi bērni mācās Cesvaines vidusskolā.
Paralēli mācībām skolā vairāki Grašu bērni atsāka mācības arī Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā.
      Mēs esam priecīgi arī par to, ka vairāki mūsu audzēkņi, kas jau sasnieguši pilngadību, turpina savas studijas augstskolās Rīgā.
    Paši mazākie Grašu bērni pēc vasaras brīvlaika turpina apmeklēt Cesvaines pirmskolas iestādi "Brīnumzeme".

Mūsu pirmklasnieki.

 Tradicionālais svētku gājiens no sākumskolas uz vidusskolu.

Pirmklasniekus sveic pats skolas direktors.

03092012575
Pēc tam kad bērni bija atbraukuši mājās, baudījām svētku launagu ar neiztrūkstošo torti.