pirmdiena, 2012. gada 25. jūnijs

 Mārtiņa izlaidums

         Mārtiņš Grašos dzīvo kopš 2006.gada septembra. 
8. jūnijā viņš veiksmīgi pabeidzis Dzelzavas speciālo internātpamatskolu un ieguvis apliecību par profesionālās pamatizglītības programmas - "kokizstrādājumu izgatavošana" apgūšanu. Mārtiņam  ir  piešķirta "galdnieka palīga" kvalifikācija.

Izlaiduma dienā kopā ar apsveicējiem no Grašiem.
     Jāpiemin arī tas, ka paralēli mācībām pamatskolā Mārtiņš, tāpat kā daudzi Grašu bērni, vairāku gadu garumā mācījās un sekmīgi absolvēja Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu. Tur, vizuālās mākslas nodaļā tika apgūti zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas pamati. 
     Pamatskolā tas tika pamanīts un Mārtiņš regulāri veica skolas pasākumu un telpu noformēšanas darbus. Nereti tika zīmēti un gleznoti dažādi pasūtījuma darbi. Mārtiņš stāsta, ka skolā viņš viņš bieži vien saukts par mākslinieku.

Ar klases biedriem un amatu mācības skolotāju (sk.centrā)
     Mārtiņš ir nolēmis turpināt mācības un jau 3.jūlijā kopīgi dosimies uz mācību iestādi "Dzīvesprieks", Kandavas novadā. Tur viņš apgūs arodizglītības programmu -"Remontstrādnieks".


sestdiena, 2012. gada 23. jūnijs

Roberta lielā diena!!!


      Priecājamies līdz ar Grašu Bērnu Ciemata pašu pirmo audzēkni Robertu, kurš Grašos ieradās 1994. gadā.
     2012. gada 20. jūnijā viņš  veiksmīgi ir absolvējis Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un ieguvis inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu būvzinātnē un būvinženiera kvalifikācijas diplomu!!!
 
Fotoattēls1484 (1)
Saulainā izlaiduma diena un smaids izsaka visu - tā tik uz priekšu!!!

    Pašvaldība pēc teritoriālās reformas neatrada līdzekļus pilngadīgā jaunieša uzturēšanai Grašos. Lai turpinātu segt studiju izmaksas augstskolā, mēs meklējām un piesaistījām ziedotāju naudu.  Paldies par Jūsu atbalstu!!! 

  
Fotoattēls1489
Kopā ar Kristofu un Fonda vadītāju Sandru Stadi.

 Fotoattēls1481
Mirklis no svinīgā izlaiduma Jelgavas pilī.Vasara var sākties!!!


      Sākoties vasaras brīvdienām, lielākie bērni no Grašiem ir devušies pie savām viesģimenēm Francijā. Daudziem no mums tā ir jau ilgi gaidīta diena, jo labā atmiņā ir palikušas iepriekšējais vasaras brīvlaiks, bet dažiem šī būs pirmā tikšanās ar viesmīlīgajām franču viesģimenēm un Franciju. Tā bērniem ir iespēja dzīvot ģimeniskā vidē, iemācīties franču valodu un pavadīt jautru vasaras brīvlaiku.

P1020560

      Jāatzīst, ka esam nedaudz uztraukušies, bet par vienu varam būt droši - somās ir viss nepieciešamais un, protams, arī pašu sarūpēta dāvaniņa franču ģimenei.
Esam priecīgi, ka mūsu ceļojums ir labi organizēts un mums atkal būs iespēja uz zemi noraudzīties no mākoņu augstuma. 

P1020557

   Jau vairākus gadus arī Cesvaines dome finansiāli atbalsta vairāku savas pašvaldības bērnu došanos uz Franciju un aktīvi līdzdarbojas mūsu projektā. Maznodrošinātās ģimenes ir pateicīgas par šādu palīdzību. Drīz vien Cesvainē arvien vairāk jauniešu brīvi runās franču valodā!!!

Uz Gaismu, uz Dzīvību!!!


Pavasaris tradicionāli ir laiks, kad mūsu bērni noslēdz mācību gadu ne tikai vispārizglītojošajās skolās, bet arī Cesvaines katoļu draudzes rīkotajā svētdienas skolā.
3.jūnija svētdienā svinējām vairāku mūsu ciemata bērnu kristību un iesvētību dienu. 

 Elīna un Kleopatra draudzes svētdienas skolā tika sagatavotas Pirmajai Komūnijai.

 Paldies svētdienas skolas skolotājai Marikai!!!

           
Annija, Santa, Maiga, Maija un Edgars  svētdienas skolas nodarbībās 
tika sagatavoti Kristības Sakramenta saņemšanai.

http://capesperance.ublog.com/.a/6a00d8341d49f053ef0176151d5b18970c-pi
Pēc svinīgā notikuma baznīcā visi pulcējāmies  uz svētku launagu .

P1020504
 Laiks bija ļoti bagāts ar sauli un siltumu, tāpēc pie galda nevarējām nosēdēt.

http://capesperance.ublog.com/.a/6a00d8341d49f053ef016306341ba0970d-pi
Torte garšoja lieliski!!!